Nazwa

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku na czas pandemii

Prosimy o zapoznanie się z PROCEDURAMI PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA. 

Zasady wchodzą w życie z dniem 01.09.2020.
100firm