Nazwa

PROJEKTY UNIJNE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W PUŁTUSKUW naszej placówce będą realizowane trzy projekty dofinansowane ze środków unijnych:
  1. „Zastosowanie nowych technologii w nauczaniu najmłodszych, w tym w nauce języka angielskiego” („Using new technology in teaching young children and English”)
  2. „Excellent start to be SMART”
  3. "Mazowiecka Akademia Rozwoju i Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania"

Pierwszy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ i dotyczy rozwoju kompetencji miękkich nauczycieli w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz podnoszenia kompetencji językowych - język angielski. Termin realizacji projektu od 17.09.2018 do 16.02.2020. Wartość dofinansowania 2 876,00 EUR.


Drugi projekt jest kompatybilny z pierwszym, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i ma na celu utworzenie dodatkowej, dwujęzycznej grupy najmłodszych dzieci. Konsekwencją zwiększonej liczby dzieci będzie powstanie dodatkowej sali zajęć wyposażonej w nowoczesny sprzęt do nauki języka obcego i przeprowadzenie remontu szatni. Termin realizacji projektu od 01.06.2019 do 30.11.2021. Wartość dofinansowania 307 020,00 PLN.W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtusku realizuje trzeci projekt "Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania" (MARK PIW), współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, zaś realizatorem projektu na Mazowszu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W ramach działań projektowych kadra pedagogiczna przedszkola kształtuje kompetencje uczenia się dzieci poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące.

 Projekty mają na celu zwiększenie równego dostępu dzieci do najwyższej jakości edukacji przedszkolnej.
100firm