Nazwa

Misja

WIZJA PRZEDSZKOLA

"Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat".
Robert Fulghum    

Takim przedszkolem chcemy być,
aby nasi wychowankowie mogli wspominać naszą placówkę po latach.

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

1. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

2. Prowadzi edukację proekologiczną i prozdrowotną - wyrabia nawyki      higieniczne,zdrowotne i ekologiczne.

3. Wzmacnia więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.

4. Troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka.

5. Zapewnia równowagę między rozwojem fizycznym, emocjonalnym i poznawczym.

6. Zapewnia realizację potrzeby bezpieczeństwa, miłości, przynależności, aktywności poznawczej oraz rozwój poprzez zabawę i ruch.

7. Wyposaża w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwalają sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

8. Oferuje atrakcyjne zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka.

9. Integruje oddziaływania wychowawcze domu rodzinnego i przedszkola.

10. Umożliwia rozwój zawodowy swoim pracownikom.


SYSTEM WARTOŚCI PREFEROWANY W PRZEDSZKOLU

1. Rodzina ( miłość, radość, wrażliwość, spontaniczność).

2. Poszanowanie godności własnej.

3. Świadomość proekologiczna.

4. Tolerancja.

5. Samodzielność, wytrwałość.

6. Prawda i patriotyzm.

7. Wiedza i umiejętność funkcjonowania w życiu.

8. Bezpieczeństwo i zdrowie ( fizyczne i psychiczne).

9. Kreatywność, asertywność, indywidualność.
100firm