Nazwa

Programy edukacyjne

 
Praca dydaktyczno – wychowawcza  w roku szkolnym 2019/2020, oparta jest na następujących programach 


1. Podstawa programowa z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 356) 

2. Program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

3.  Programy
   -  Akademia Aquafresh -Ogólnopolski Program edukacji zdrowotnej dla przedszkoli
   -  Czyste powietrze wokół nas - Pprogram przedszkolnej edukacji antytytoniowej

4. Promujemy również akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” - poprzez głośne czytanie przez nauczycieli oraz zaproszonych gości (rodziców, dziadków, zaproszonych gości). 

5. Dwa razy w roku szkolnym (jesienią i wiosną), nauczycielki prowadzają obserwacje i diagnozy przedszkolne z wykorzystaniem „ Arkuszy obserwacji dziecka”,  których analiza pozwoli określić ewentualne  trudności i potrzeby dzieci. Arkusze ułatwią usystematyzowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela. Proces ten pozwala na bardziej szczegółowe zaobserwowanie rozwoju danego dziecka. 
 
 
100firm